Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning

Ny lagstiftning från 2019 om moderna miljövillkor för vattenkraftverk kommer att innebära ett mycket stort antal tillståndsprövningar och omprövningar av tillstånd där länsstyrelserna behöver delta. Alla länsstyrelser har eller kommer att rekrytera ny personal som behöver utbildas. Det finns även behov av fortbildning för befintlig personal.

I detta projekt har vi tagit fram ett handläggarstöd. I handläggarstödet hittar du en beskrivning över domstolsprocessen som du som handläggare i prövningsärenden för vattenverksamheter behöver ha kunskap om. Handläggarstödet är tänkt att kunna användas under tiden du arbetar med ett prövningsärende för att underlätta för dig som handläggare och för att du ska veta vad länsstyrelsen har för roll i de olika stegen i en domstolsprocess. Handläggarstödet börjar med en översiktsbild över domstolsprocessen och överklagandeprocessen, sedan följer en beskrivning i text av hela domstolsprocessen.

Handläggarstöd för domstolsprövning av vattenverksamheter.pdf

Bilden som visar kostnader vid prövning finns här utlagd i större format:

Kostnader vid prövning av vattenverksamheter.pdf

Som ett komplement till handläggarstödet finns också ett antal föreläsningar. I de första föreläsningarna presenteras handläggarstödet. Sedan följer fyra externa föreläsningar med representanter från Mark- och miljödomstolen, Havs- och Vattenmyndigheten, Vattenregleringsföretagen samt Vattenmyndigheten vid Länsstyrelsen Västernorrland. Spellista med alla föreläsningar hittar du till höger.

Projektet pågår från och med januari 2020 till och med februari 2021.

Projektplan utbildning domstolsprövning.pdf

​Projektdeltagare

​Tina Buckland​Länsstyrelsen Västerbotten
​Dan Hellman​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Joel Herzwall​Länsstyrelsen Halland
​Johanna Karlsson​Länsstyrelsen Östergötland
​Daniel MelinLänsstyrelsen Uppsala
​Hans Olofsson​Länsstyrelsen Västernorrland
​Hans Sjöberg​Länsstyrelsen Gävleborg
​Sara Wahrby​Miljösamverkan Sverige