Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker

Anmälda vattenverksamheter är en vanlig ärendetyp enligt miljöbalken hos länsstyrelserna och de fem kommuner som har delegation för tillsyn av vattenverksamhet. Det kan idag ta onödigt lång tid att komma fram till lämpliga arbetssätt och formuleringar för kommunikation med verksamhetsutövarna under handläggningen. Ärenden handläggs inte på samma sätt överallt.

Projektet ska genomföra följande:

  1. Ta fram hjälpmedel för effektiv handläggning av ärenden, exempelvis flödesschema, rutiner, mallar, checklistor.
  2. Ge förslag till förbättringar av e-tjänst, smart documents och information på hemsida.
  3. Arrangera ett webbinarium för handläggare (alternativt en handläggarträff).

Projektet pågår fram till december 2021.

Projektplan anmälningspliktiga vv inklusive våtm.pdf

​Projektdeltagare

​Jens Andersson​Länsstyrelsen Värmland
​My Hansen​Länsstyrelsen Jönköping
​Karin Kanterud ​Länsstyrelsen Kronoberg
​Ruth Nordlund​Länsstyrelsen Västerbotten
​Mats Rydgård​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Anna Walient​Länsstyrelsen Skåne
​Katarina Zeipel ​Länsstyrelsen Västernorrland
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige