Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter

Projektet har fokuserat på att motivera och höja kompetensen hos dem som arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter.
Omslag materialsammanställning

Riskhanteringsfrågor upplevs ofta som komplicerade av dem som arbetar med miljöskyddstillsyn vid länsstyrelserna. Området kräver specifik teknisk kunskap, god förståelse för verksamhetssystem och uppfattas ibland som teoretiskt och abstrakt. Mycket pekar på att det finns en högre tröskel än normalt för att komma in i frågorna och kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Projektet skulle i första hand motivera och höja kompetensen hos dem som arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter så att tröskeln för att komma in i riskhanteringsfrågor inte upplevs som lika hög. För att åstadkomma detta tog projektgruppen fram vägledningsmaterial med målet att det även ska kunna användas i länsstyrelsernas tillsynsvägledning.

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter, sammanställt material

Projektet pågick från april 2009 till april 2010 och är avslutat.

Projektdeltagare     

Carl Bonde   Länsstyrelsen Värmlands län 
Bengt Gruvin   Länsstyrelsen Västernorrlands län  
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige  
Elin Iseskog   Länsstyrelsen Östergötlands län  
Charlotte Lindkvist   Länsstyrelsen Dalarnas län  
Britta Munksten   Länsstyrelsen Östergötlands län