En säkrare Sevesotillsyn

Målet med projektet har varit att utifrån olika befintliga tillsynsstöd utarbeta sådana som harmoniserar med den nya lagstiftningen inom Sevesoområdet samt komplettera med nya stöd där sådana saknats. 

Inom Sevesoområdet har ett flertal förändringar genomförts med anledning av nytt direktiv och förändrade arbetssätt inom Arbetsmiljöverket - en av de myndigheter som länsstyrelserna tidigare samarbetat med vid tillsyn enligt Sevesolagstiftningen.

Hur Sevesotillsynen utövats och fungerat i praktiken har utretts i betänkandet ”En översyn inom Sevesoområdet”. Bättre samordning och mer likriktade krav över landet är synpunkter som förts fram av branschen. Checklistor och stöd har inom området har många gånger varit framtaget i Arbetsmiljöverkets regi och använts i varierande omfattning av länsstyrelserna.  

Projektet avslutades i januari 2017. Det färdiga materialet består av en huvudrapport med sexton tillhörande bilagor och finns att hämta till höger på denna sida. Det finns också utlagt på Sevesosamverkan, en samarbetsyta för länsstyrelserna.

Projektplan_En_sakrare_Sevesotillsyn.pdf

 

Projektdeltagare 

Mats Bergström Länsstyrelsen Värmland
Sara Edlund Fredholm Länsstyrelsen Skåne t.o.m. juli 2016
Åsa Engman Ölund Länsstyrelsen Västerbotten
Torbjörn Johansson Länsstyrelsen Uppsala
Mona Ljunggren Länsstyrelsen Halland t.o.m. augusti 2016
Mikael Lundberg Länsstyrelsen Dalarna
Íngela Höök Miljösamverkan Sverige