Grön tillsyn

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för grön tillsyn! Vi hoppas bidra till att skapa en aktiv och samspelt grön tillsyn. Handläggarstödet är anpassat till såväl länsstyrelser som kommuner.

Avskrivning av ärendet Dispensprövning Brottsanmälan Fältbesök Tips kommer in Begär förklaring Utredning Kommunicering Beslut       Uppföljning 

 

Handläggarstödet färdigställdes i september 2017. Det är uppdaterat i augusti 2018 med anledning av Förvaltningslagen (2017:900). Ett antal mallar uppdaterades i april 2020.

 

Vad är grön tillsyn?

Grön tillsyn omfattar tillsyn över naturskyddade områden, fridlysta arter och människors friluftsliv. Länsstyrelsens ansvar framgår av miljötillsynsförordningen 2 kap. 7, 8 §§.  

Detta handläggarstöd fokuserar på biotopskydd, strandskydd samt givna dispenser och tillstånd. 

Grön tillsyn sker inom ramen för miljöbalken och följer naturligtvis samma regler som all annan miljöbalkstillsyn.

Vissa delar av grön tillsyn förtjänar dock extra uppmärksamhet, vi har kortfattat beskrivit dem här.

 

Innehåll i handläggarstöd

Processchemat ovan illustrerar de olika delarna av handläggarstödet. Du går vidare till respektive del antingen genom att klicka i bilden eller via länkfältet här till vänster.

 

Presentation av handläggarstödet

Här hittar du länk till ett webbinarium från april 2017. Projektgruppen går igenom handläggarstödet och presenterar de olika delarna.

 

 

 Rapporter från genomförda tillsynskampanjer

Här samlar vi rapporterna från hittills genomförda tillsynskampanjer inom ramen för Stärkt grön tillsyn.

Generell tillsynskampanj 2017

Strandskyddstillsyn 2018

Biotoskyddstillsyn 2019

 

 Information om projektet

Här hittar du mera information om projektet Stärkt grön tillsyn (som tagit fram handläggarstödet).