Ekologisk kompensation

Projektet syftar till att öka användningen av verktyget ekologisk kompensation vid miljöbalksprövningar genom att arbeta fram ett handläggarstöd inom området. Det ger också möjlighet till en större samsyn hos tillsynsmyndigheterna.

​Under den senaste sjuårsperioden har intresset för ekologisk kompensation ökat kraftigt hos myndigheter, politiker och verksamhetsutövare, både nationellt och internationellt. Det finns dock mycket stora skillnader i hur kompensation används vid miljöbalksprövningar, vilket naturligtvis inte är bra.

Det här projektet verkar för samsyn när det gäller tillämpning av ekologisk kompensation hos länsstyrelserna. Målet är att användningen av ekologisk kompensation ska öka och att hanteringen underlättas i ärendena för den enskilde handläggaren. Nu finns ett handläggarstöd på plats (juni 2019).

Handläggarstöd Ekologisk kompensation

Inspelad föreläsning om ekologisk kompensation

 

För dig som arbetar på länsstyrelsen finns handläggarstödet även i digital form på intranätet.

Handläggarstöd ekologisk kompensation

Projektplan Ekologisk kompensation

Projektet startade våren 2018 och avslutas i juni 2019.

 

​Projektdeltagare:

Ida Agering, Länsstyrelsen Uppsala

Susann Lundman, Länsstyrelsen Västra Götaland (från sep 2018)

Nina Rees, Länsstyrelsen Värmland

Alexander Segersäll, Länsstyrelsen Örebro

Jörgen Sundin, Naturvårdsverket

Lina Törnqvist, Länsstyrelsen Dalarna

Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige