Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Syftet med projektet var att skapa en mer likriktad och effektiv hantering av 12:6 samråd inom länsstyrelserna.

Både i kontakt med verksamhetsutövare och i kontakter mellan länsstyrelserna märks att länsstyrelserna hanterar 12:6-samråd väldigt olika (vad som ska samrådas, vilka skyddsåtgärder olika verksamheter ska vidta och så vidare). Naturvårdsverkets handbok om samråd enligt 12:6 börjar även bli gammal.

Projketet har tagit fram en rapport med handläggarstöd som kan leda till ökad samsyn i hanteringen av 12:6 samråd. Rapporten hittar du till höger på sidan under "Relaterat".

Projektet pågick från april 2011 till april 2012 och är avslutat.

Projektdeltagare

Annica Andersson   Länsstyrelsen Hallands län  
Karin Hansson     Länsstyrelsen Värmlands län  
Martin Jakobsson   Länsstyrelsen Jämtlands län  
Carina Lif   Miljösamverkan Sverige  
Linda Olofsson   Länsstyrelsen Västerbottens län  
Lena Strömvall   Länsstyrelsen Västmanlands län  
Charlotta Urberg   Länsstyrelsen Jönköpings län