Naturvårdstillsyn

Inom naturvården är arbetet med att bedriva tillsyn över att föreskrifter och lagar följs ofta ganska eftersatt. Projekt Naturvårdstillsyn skapades med syfte att underlätta tillsynsarbetet.
Rapportomslag exempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner

Projektgruppen har tagit fram exempeltexter för behovsbedömningar och tillsynsplaner för naturvårdens område på länsstyrelsen.

Projektgruppen har även bildat en e-postgrupp som naturvårdshandläggare vid länsstyrelserna har kunnat ansluta sig till och använda för att skicka ut frågor till kollegorna i landet.

Exempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner

Projektet avslutades med en nationell handläggarträff i Skövde den 3-4 oktober 2007.

 

Projektdeltagare

 

Sara Byrsten   Länsstyrelsen Västerbottens län  
Elin Fornbacke   Miljösamverkan Sverige  
Ruben Johansson   Länsstyrelsen Jämtlands län 
Jan-Åke Lönqvist   Länsstyrelsen Blekinge län  
Eva Olsen   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Nora Skjernaa Hansen   Länsstyrelsen Skåne län  
Lars Stenpil   Länsstyrelsen Skåne län  
Jan-Inge Tobiasson    Naturvårdsverket 
Hanna Wallén   Länsstyrelsen Jämtlands län