Informationsmaterial Artskydd

Artskyddet är ett svårgenomträngligt område som berörs av flera nationella lagstiftningar samt internationella konventioner och direktiv. Det finns en stor kunskapsbrist om bestämmelserna, framför allt hos allmänhet och verksamhetsutövare. Länsstyrelsernas förebyggande tillsyn av artskyddet i form av informationsspridning har därför stor betydelse.
CITES

Syftet med projektet har varit att underlätta den förebyggande tillsynen genom att ta fram bra och enhetligt informationsmaterial som är riktat till allmänhet och verksamhetsutövare. Det ökar förståelsen för artskyddet och kan minska risken för artskyddsbrott. Gemensamt nationellt informationsmaterial ger även en mer likartad tillämpning av artskyddsbestämmelserna.

Projektet har tagit fram nio foldrar som du hittar här till höger.

I den sammanfattande presentationen finns en kortfattad beskrivning av foldern, information om tänkt målgrupp samt utskriftsformat. Foldrarna kommer ej att tryckas.

 

Projektplan informationsmaterial artskydd.pdf

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i maj 2015.

Projektdeltagare

 

Mia Kjällander

Länsstyrelsen Östergötland
Per Levenskog Länsstyrelsen Skåne
Carina Lif Miljösamverkan Sverige
Johanna Månsson Wikland Länsstyrelsen Örebro
Lena Strömvall Länsstyrelsen Västmanland
Urban Westerlind Länsstyrelsen Uppsala
Anna-Lena Fritz Länsstyrelsen Gotland t.o.m. oktober 2014

 

Artskydd

 Problem med att öppna filerna nedan?

Vissa datorer har problem med att öppna filerna nedan. Det beror troligen på en lokal inställning.

Testa att öppna sidan med webbläsaren Google Chrome. Då fungerar det bättre.

 

foldrar