Handläggarstöd invasiva arter (IAS)

Från och med 1 januari 2015 gäller EU:s förordning om invasiva främmande arter. Förordningen innebär bland annat att 66 listade arter ska utrotas eller begränsas om de påträffas i ett EU-land. Detta ställer stora krav på hanteringen kring denna nya ärendegrupp.

Ärendena förväntas t.ex. innefatta beslut om eliminerings- eller begränsningsinsatser, hantering av arter som det handlas med inom t.ex. akvarie- eller trädgårdsnäringar. Länsstyrelserna behöver dessutom bygga upp gemensamma rutiner för att beslutstagande och rapportering till EU sker på samma sätt och med samma effektivitet. Arbetet kommer att kräva samverkan mellan flera myndigheter.​

Projektet har tagit fram ett stöd för en effektiv, kvalitativ och rättssäker handläggningsrutin:

Hantering av Invasiva Främmande Arter (IAS)

 

Webbinarie 16 juni

Miljösamverkan Sverige bjuder in till ett webbinarium om invasiva främmande arter. Under webbinariet kommer vi att presentera det handläggarstöd och utbildningsmaterial som vi tagit fram under det gångna året.

Webbinariet bjuder även på spännande och informativa föreläsningar av representanter från Mårdhundsprojektet, ArtDatabanken, Göteborgs universitet, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket och FO Natur.

Program och anmälan 

Se vår trailer

 

Projektet avslutas i juni 2020.

Projektplan IAS

​Projektdeltagare

​Eric BergwallLänsstyrelsen Värmland
​Henrick Blank​​Länsstyrelsen Jönköping
​Lena  Bondestad​Länsstyrelsen Norrbotten
​Urban Gunnarsson​Länsstyrelsen Dalarna
​Yvonne Liliegren​Länsstyrelsen Jönköping
​Anna Lejon​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor ‭[2]‬

Webbinaire 16 juni

Länk till inbjudan, OBS anmälan krävs

Se vår trailer!

Här nedan hittar du länkar till de förinspelade föreläsningarna.

Vi har dels lagt upp en spellista på Youtube där du kan se föreläsningarna samlat. De är upplagda så att de följer  programmet för dagen. 

Spellista med föreläsningar

Artdatabankens föreläsning finns inte i spellistan utan på UR Play Malin Strand, Artdatabanken

 

Du kan också välja att ta del av föreläsningarna separat. Då finns de på följande länkar:

Karin Nordin, Jordbruksverket

Malin Strand, Artdatabanken

Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skåne 

Matz Berggren, Göteborgs universitet

Michael Diemer, Havs- och vattenmyndigheten

Per-Arne Åhlén, Mårdhundsprojektet

Sara Hommens, FO Natur

Inkeri Ahonen, Naturvårdsverket