Handläggarstöd invasiva arter (IAS)

Från och med 1 januari 2015 gäller EU:s förordning om invasiva främmande arter. Förordningen innebär bland annat att 49 listade arter ska utrotas eller begränsas om de påträffas i ett EU-land. Detta ställer stora krav på hanteringen kring denna nya ärendegrupp.

Ärendena förväntas t.ex. innefatta beslut om eliminerings- eller begränsningsinsatser, hantering av arter som det handlas med inom t.ex. akvarie- eller trädgårdsnäringar. Länsstyrelserna behöver dessutom bygga upp gemensamma rutiner för att beslutstagande och rapportering till EU sker på samma sätt och med samma effektivitet. Arbetet kommer att kräva samverkan mellan flera myndigheter.​

Syftet med projektet är att bygga upp en handläggningsrutin som är

  • effektiv
  • kvalitativ
  • rättssäker

Projektet startar i juni 2019.

Projektplan IAS

​Projektdeltagare

​Eric BergwallLänsstyrelsen Värmland
​Henrick Blank​​Länsstyrelsen Jönköping
​Lena  Bondestad​Länsstyrelsen Norrbotten
​Urban Gunnarsson​Länsstyrelsen Dalarna
​Yvonne Liliegren​Länsstyrelsen Jönköping
​Anna Lejon​Miljösamverkan Sverige