Hotade arter i alternativ medicin

Flera av de arter som traditionellt ingår i olika alternativa läkemedel och som används som medicinalväxter är skyddade från handel. Projektet har tagit fram vägledning för tillsyn av handeln.

För att underlätta länsstyrelsernas arbete har projektgruppen tagit fram vägledningsmaterial för tillsyn. Vägledningen innehåller bland annat en lathund med ett antal grupper av utvalda arter, artbeskrivningar, vetenskapliga namn, de namn under vilka arterna säljs samt bilder av de förpackningar man ofta finner arten i.

Projektet gjordes i samverkan med Naturvårdsverket som tillsynsvägledande myndighet, Jordbruksverket, Tull-, Polis- och Åklagarmyndigheten samt organisationen WWF/Traffic.

Projektet pågick under 2007 och är avslutat.

 

Projektdeltagare

Lena Bondestad   Länsstyrelsen Norrbottens län  
Hanna Dittrich Söderman   Länsstyrelsen Stockholms län  
Elin Fornbacke    Miljösamverkan Sverige  
Mats Forslund   Världsnaturfonden/TRAFFIC  
Daniel Hansson   Länsstyrelsen Dalarnas län  
Heléne Öhrling   Länsstyrelsen Västernorrlands län