Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Miljösamverkan Sverige har tagit fram nytt informationsmaterial och stöd när det gäller samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Nu finns stöd till såval verksamhetsutövare som länsstyrelsens handläggare. Fokus är på ledningsarbeten.

Syftet med projektet var att klargöra vilka ärenden som ska skickas in till länsstyrelserna gällande ledningsarbete samt att ge verksamhetsutövarna bättre verktyg för att uppfylla 2 kap. miljöbalken. Syftet var också att minska mängden ej relevanta ärenden  till länsstyrelserna när det gäller ledningsarbeten samt att arbeta för att de anmälningar om samråd som skickas in är kompletta.

 

Informationsmaterial till verksamhetsutövare

Vi har tagit två informationsmaterial riktat till verksamhetsutövare. De presenterades vid ett webbinarie vintern 2019.

Inspelning av webbinarie:Information till VU.

 

Underhållsröjning

Ett stöd riktat till dig som planerar och arbetar med underhållsröjning av luftledningar. Förhoppningsvis kan det underlätta för dig att själv utforma dina försiktighetsåtgärder och din egenkontroll.

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning

 

Förläggning av markkabel

Ett stöd riktar sig till dig som planerar och arbetar med förläggning av nya markkablar. Förhoppningsvis kan det underlätta för dig att själv utforma dina försiktighetsåtgärder och din egenkontroll.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel

 

 

 

Handläggarstöd

 Detta handläggarstöd riktar sig till dig som handlägger 12:6-samråd. Stödet har tagits fram i syfte att likrikta bedömningen av samrådsanmälningar och för att verk-samhetsutövare ska få samma svar från handläggare oavsett till vilken länsstyrelse som frågan ställs. Projektgruppen har valt att inrikta stödet på de typer av åtgärder som utgör majoriteten av de samrådsanmälningar som kommer in, nämligen förläggning av markkabel (fiber och el) samt underhållsröjning av luftledning.

Handläggarstöd Enklare samråd enligt 12 kap, 6 § miljöbalken

Handläggarstödet presenterades vid ett webbinarie. Länk till inspelningen finns här: Webbinarie för handläggare

Handläggarnätverket för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har en samarbetsyta på länsstyrelsernas intranät (behörighet krävs).

 

Om projektet 

Länsstyrelserna i landet hanterar samråd på olika sätt. Stora mängdärenden är bland annat röjning, kantträdsavverkning och breddning av ledningsgator. En annan grupp är anläggande av markkablar både för fiber och el.

Genom att ta fram mer information till länsstyrelsernas hemsidor samt  informationsmaterial till verksamhetsutövare bör ärendena kunna effektiviseras.

Projektet startade hösten 2018 och avslutades i början av 2020.

Rapport Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med bilagor

Projektplan-MSS enklare 12.6

​Projektdeltagare

​Josefina Johansson​Länsstyrelsen Östergötland
​Rebecka HedforsLänsstyrelsen Västra Götaland
​Gabriel Bernhardsson​Länsstyrelsen Uppsala län
​Nathalie Kindbladh​Länsstyrelsen Jönköpings län
​Josefine Andersson​Länsstyrelsen Skåne
​Ingunn Tryggvadotter​Länsstyrelsen Kronobergs län
​Sara Wahrby ​Miljösamverkan Sverige