Enklare samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Syftet med projektet är att klargöra vilka ärenden som ska skickas in till länsstyrelserna gällande ledningsarbete samt att ge verksamhetsutövarna bättre verktyg för att uppfylla 2 kap miljöbalken. Syftet är också att minska mängden onödiga ärenden gällande ledningsarbeten till länsstyrelserna samt att arbeta för att de anmälningar om samråd som skickas in är kompletta för att minska handläggningstiderna.

Länsstyrelserna i landet hanterar samråd på olika sätt. Stora mängdärenden är bland annat röjning, kantträdsavverkning och breddning av ledningsgator. En annan grupp är anläggande av markkablar både för fiber och el. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har på sin hemsida beskrivit vad en verksamhetsutövare behöver göra för att själv kunna dra slutsatsen om samråd krävs eller inte. Detta sker till exempel genom val av metod (plöjning istället för schaktning) samt genom att verksamhetsutövaren kontrollerat relevanta GIS-skikt och anpassat sträckningen till eventuella naturvärden etc. Ett av målen med projektet är att ta fram mer information till länsstyrelsernas hemsidor samt ta fram ett informationsmaterial till verksamhetsutövare.

Projektet startar hösten 2018 och pågår till hösten 2019.

Projektplan-MSS enklare 12.6

​Projektdeltagare

​Josefina Johansson​Länsstyrelsen Östergötland
​Rebecka HedforsLänsstyrelsen Västra Götaland
​Gabriel Bernhardsson​Länsstyrelsen Uppsala län
​Nathalie Kindbladh​Länsstyrelsen Jönköpings län
​Josefine Andersson​Länsstyrelsen Skåne
​Ingunn Tryggvadotter​Länsstyrelsen Kronobergs län
​Sara Wahrby ​Miljösamverkan Sverige