Artskydd och vägledning

Ett projekt med syfte att kartlägga och tydliggöra länsstyrelsernas behov av tillsynsvägledning från Naturvårdsverket när det gäller artskydd.
Rapportomslag Artskydd och vägledning

Artskyddet är en stor och svår fråga som länsstyrelserna inte arbetar med i tillräcklig grad. Det kommer in i många ärenden men tillämpas/bedöms ibland olika till följd av osäkerhet om hur regelverket ska tolkas och hur tillämpningen av lagstiftningen ska ske trots att det har tagits fram en handbok.

Projektet är en förstudie kring länsstyrelsens behov av tillsynsvägledning med mera. Projektet har tydliggjort ansvarsområden inom artskyddet och visar även på oklarheter som behöver tas om hand. Artskyddshandläggarna på länsstyrelserna liksom flera centrala myndigheter har deltagit aktivt, dels genom en enkät och dels genom en workshop på artskydshandläggarträffen våren 2013. Det tackar vi för!

Rapporten finns här nedan.

Artskydd-och-vagledning-rapport.pdf

  

Projektet pågick från juni 2012 till juni 2013.

Projektdeltagare

Eva Amnéus Mattisson   Naturvårdsverket 
Britt Forsén   Länsstyrelsen Stockholms län
Carina Lif   Miljösamverkan Sverige  
Anna Lind   Naturvårdsverket 
Hanna Wallén   Länsstyrelsen Jämtlands län