Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Handläggarstödet för samråd enligt 6 kap. miljöbalken innehåller många delar. Förutom rapporten finns processchema, stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan, informationsfolder till verksamhetsutövare och en rad mallar för länsstyrelsen.

 Handläggarstöd

 Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd kring samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Utgångspunkten är Naturvårdsverkets vägledning samt tidigare handläggarstöd från Miljösamverkan Sverige. 

Vi hoppas det blir ett bra hjälpmedel för dig som hanterar samrådsprocesser inom miljöfarlig verksamhet, Natura 2000 och vattenverksamheter. Materialet är helt anpassat till länsstyrelsernas verksamhet och gäller "verksamheter och åtgärder". OBS! inte "planer och program".

Projektet avslutas i juni 2020.

 

Handläggarstöd samråd enligt 6 kap. miljöbalken - utan bilagor

Handläggarstöd samråd enligt 6 kap. miljöbalken - med bilagor

 

 Presentation av handläggarstödet

Vid ett webbinarie 17 juni 2020 presenterade projektgruppen handläggarstödet och dess innehåll. En inspelning av webbinariet finns via denna länk.

 

 Processchema

 För att enklare förstå hur de olika delarna i samrådsprocessen relaterar till varandra har vi tagit fram ett processchema. Tänk på att detta är en principskiss. Beroende på det aktuella ärendets komplexitet kanske vissa delmoment slås samman eller behöver genomföras i en annan ordning. 

 

 Tyvärr går det inte att få en skarp bild av processchemat här på sidan.   länk till pdf finns i bilden och här.

 

 

Projektplan

Projektplan för uppdatering av handläggarstöd samråd 6 kap. miljöbalken.

 

Projektgrupp 2019

​Karl-Martin Calestam​Länsstyrelsen i Stockholms län
​Veronica Driberg​Länsstyrelsen i Dalarnas län
​Erika Holgersson​Länsstyrelsen i Jämtlands län
​Charlotte Jönsson​Länsstyrelsen i Skåne län
​Lotta Schurmann​Länsstyrelsen i Hallands län
​Carina Lif​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor ‭[1]‬

 

Foldern går bra att skriva ut och sprida vid diskussioner om samråd.

OBS! Pappersformat A3 som viks på tre. Kom ihåg boköppning.

Folder_A3_utskrift.pdf 

 

För webb

Folder_A3_webben.pdf

 

Stöd för bedöming av betydande miljöpåverkan

Här finns stöd  för din bedömning av betydande miljöpåverkan för verksamheter och åtgärder. Resonemang plus checklista. OBS! ej slutlig version.

Checklista BMP

OBS! Denna checklista innehåller stöd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Checklistan kommer att vidareutvecklas inom ramen för ett nytt projekt med start 2021.

 Content Editor ‭[3]‬

​Denna checklista innehåller stöd för bedömning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Checklista BMP

 Content Editor ‭[2]‬