Klimatanpassning i prövning och tillsyn

Hur kan negativa effekter av klimatförändringar vägas in i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden?

Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter. Det är även viktigt att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden. Om det inte görs riskerar antalet föroreningstillfällen att öka i framtiden.

Projektet har tagit fram 

  • ett handläggarstöd som riktar sig till såväl prövnings- som tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken,
  • ett informationsblad och ett underlag till presentation som tillsynsmyndigheter kan använda sig av vid enskilda tillsynsbesök.

Handläggarstödet inleds med en ordlista över begrepp som ofta används och en allmän beskrivning av klimatförändringen och dess effekter. Därpå följer avsnitt om geografiska informationssystem (GIS), lagstiftning och vägledning kring strategier för att initiera klimatanpassningsåtgärder vid miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, tillsammans med konkreta tips och råd för prövnings- och tillsynsarbetet.

Informationsbladet beskriver på ett enkelt sätt vad verksamhetsutövare behöver tänka på i samband med klimatförändringen. (OBS Använd utskriftsläge "Vänd längs kortsidan" så hamnar texten åt rätt håll på båda sidorna.)  

Presentationen redogör på ett grundläggande sätt för klimateffekter. Vid behov kan handläggare ta bort bilder, till exempel klimateffekter som inte är intressanta vid den aktuella verksamheten, eller lägga till bilder som kopplar in specifikt mot den aktuella verksamheten.

​Projektdeltagare

​Micael Bredefeldt ​Länsstyrelsen Norrbotten
​Frida Moberg​Länsstyrelsen Jönköping
​Erik Eneroth​Länsstyrelsen Jönköping 
​Viveka Sjödin​Länsstyrelsen Västernorrland
​Siv Hansson  ​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Anna Georgieva Lagell​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor ‭[2]‬

​Projektgruppen anordnade ett webbinarium för länsstyrelserna den 10 april 2018.

HÄR finns webbinariet. 

HÄR finns presentationen som visades vid webbinariet.

 Content Editor ‭[1]‬

​Handläggarstödet går att kostnadsfritt beställa i tryckt version via e-postadress

miljosamverkansverige@
lansstyrelsen.se

Ange kontaktperson och adressuppgift i ditt mejl.