IED-tillsyn av industriutsläppsverksamheter

Projektet har tagit fram ett handläggarstöd i form av en webbsida, som vi hoppas ska bidra till att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter.
IED-snurran

Projektet har haft fokus på de arbetsuppgifter som, i och med industriutsläppsbestämmelserna, tillkommer för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Vi har haft ett nära samarbete med Naturvårdsverket och handläggarstödet kompletterar Naturvårdsverkets vägledningar

Handläggarstödet presenterades för tillsynsmyndigheterna med ett webbinarium under april 2015. En inspelning finns tillgänglig på Naturvårdsverkets webbsida inom kort.

Inom projektets ram har Miljösamverkan Sverige även startat ett nationellt IED-handläggarnätverk för länsstyrelser och centrala myndigheter.

Du hittar handläggarstödet här.

 

 Projektplan IED-tillsyn.pdf

Projektet pågick under ett års tid och avslutades i april  2015.

Projektdeltagare

 

Elisabet Dimming Länsstyrelsen Västra Götaland
Carina Lif Miljösamverkan Sverige
Sandra Nordlander Länsstyrelsen Västerbotten 
Li Sundberg Länsstyrelsen Jönköping
Sören Thor  Länsstyrelsen Västernorrland
Izabela Tyrka Pettersson Länsstyrelsen Stockholm

 

ill. M Hernebring