Förbränning - Tillsyn

Miljösamverkan Sveriges har drivit ett projekt kring stora förbränningsanläggningar och anläggningar som förbränner avfall.
Rapportomslag

Projektet har tagit fram ett handläggarstöd i form av en checklista till hjälp vid tillsynsbesök samt en rapport om samsyn för tillsyn av stora förbränningsanläggningar och anläggningar som förbränner avfall. 

Rapport Förbränning - Tillsyn

Projektet avslutades i juni 2011.

Projektdeltagare

Staffan Asplind   Naturvårdsverket 
Lena Blomqvist   Länsstyrelsen Skåne län  
Liselott Johansson   Länsstyrelsen Hallands län  
Mathilda Johansson     Ljungby kommun  
Carina Lif     Miljösamverkan Sverige  
Ola Lindén   Länsstyrelsen Östergötlands län  
Hans Sjöberg   Länsstyrelsen Gävleborgs län