Energitorvtäkter

I mars 2008 påbörjade Miljösamverkan Sverige sitt tillsynsprojekt om energitorvtäkter. Projektets mål var att sammanställa kunskaper om arbetet med tillsyn över energitorvtäkter.

Projektet har velat sprida kunskaperna och på så sätt skapa förutsättningar för ökad samsyn och ökad kompetens i frågor om energitorvtäkter.

Viktiga frågor för projektgruppen var att analysera de juridiska förutsättningar som råder, sammanställa goda råd samt en villkorsbank. Checklistor för tillsyn och efterbehandling har också tagits fram. Projektet avslutades med ett seminarium i februari 2009.

Energitorvtäkter - en kunskapssammanställning för handläggare

Projektet pågick från 2008 till 2009 och är avslutat.

Projektdeltagare

Sara Byrsten   Länsstyrelsen Västerbottens län  
Elin Fornbacke   Miljösamverkan Sverige 
Anders Kronhamn    Länsstyrelsen Örebro län  
Per-Olof Martinsson   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Ann-Sofie Sidgren    Länsstyrelsen Kronobergs län  
Urban Westbye   Länsstyrelsen Jämtlands län 

       

 Relaterat