Ekonomiska säkerheter

Syftet med projektet är dels att öka användningen av möjligheten att ställa krav på ekonomisk säkerhet, dels att effektivisera hanteringen av de ekonomiska säkerheter som redan ställts. På så sätt minskar risken för att staten ska få stå för kostnader för efterbehandlingar, samtidigt som länsstyrelserna på ett effektivt sätt kan driva på efterbehandlingsarbetet.

​Regeringen har i ett svar till Riksrevisionen uttalat att länsstyrelserna bör samordna sina yrkanden om ekonomiska säkerheter i A-prövningar av gruvor. I Riksrevisionens granskning lyfts ett antal frågor som visar på behovet av samordning av hur länsstyrelserna arbetar med säkerheter. Dessa frågor är inte bara aktuella för gruvnäringen utan för flera olika branscher. Projektet behöver utvecklas och avgränsas tydligare men kortfattat finns bland annat följande frågeställningar:

  • I vilka ärenden ska länsstyrelserna ställa krav på ekonomisk säkerhet?
  • Hur ska den ekonomiska säkerhetens storlek beräknas?
  • Hur använder länsstyrelserna ekonomiska säkerheter i arbetet med förorenade områden?
  • Hur hanterar länsstyrelserna olika former av ekonomisk säkerhet och vilka krav ställer detta på tillsynsmyndigheten?

Projektet startade hösten 2017 och pågår till slutet av 2018.

Projektplan Ekonomiska säkerheter.pdf 

​Projektdeltagare

​Jennie Folkunger​Länsstyrelsen Skåne
​Ingrid Lidgard​Naturvårdsverket, t o m feb 2018
​Anna-Lena Olsson ​Länsstyrelsen Halland
​Ylva Ågren​Länsstyrelsen Västerbotten
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige