PFAS vid deponier

Frågan om utsläpp av PFAS från deponier är aktuell och komplicerad. Nu startar Miljösamverkan Sverige arbetet med att ta fram ett handläggarstöd för tillsyn av PFAS vid deponier.
Dekorativ bild

De flesta miljöbalkstillstånd för deponier är gamla och gavs innan problematiken om PFAS blev känd. Få, om ens några, deponier i Sverige har idag krav på att rena PFAS ur lakvattnet. De reningsmetoder som eventuellt finns är inte utformade för PFAS. Lakvattnet leds ofta ut till en sedimentationsdamm eller våtmark, men eftersom PFAS är extremt stabila och vattenlösliga kommer PFAS inte att fångas upp utan spridas till närliggande recipient.

Det saknas vägledning om hur tillsynsmyndigheterna ska hantera dessa utsläpp av PFAS. Vårt projekt kommer att samla in erfarenheter från tillsynsmyndigheterna och utifrån detta ta fram ett handläggarstöd. Vi startar arbetet hösten 2020 och beräknar vara klara i oktober 2021.

 

I projektgruppen ingår

 Content Editor ‭[2]‬

​Ska vi lyckas ta fram ett handläggarstöd behöver vi underlagsdata kring PFAS i vatten från deponier från dig. Bidra gärna genom att spara ned, fylla i och skicka in Excelfilen här nedan.

 PFAS-underlagsdata-deponier.xlsx

Vi behöver dina uppgifter senast 1 dec 2020. Skicka svaret till miljosamverkansverige@lans  styrelsen.se