Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)

Syftet med projektet är att förenkla och standardisera arbetet med avgifter som tas ut med stöd av förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) för att öka effektiviteten och rättssäkerheten.

Projektet bidrar till att underlätta för de handläggare som jobbar med dessa frågor då projektet ger dem vägledning i processen med att ta ut avgifter vilket är en effektivitetsvinst.

Projektet kommer också att bidra till att länsstyrelserna ökar sin trovärdighet och rättssäkerhet genom att enhetligt reda ut och hantera processen på samma sätt.

Målet med projektet är att ta fram

  • en gemensam tolkning av FAPTen.
  • en gemensam rutin om årlig avgift för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.
  • en dokumentmall i Platina för enklare hantering av beslut om avgift.

Projektet omfattar enbart 1, 2, 9 och 10 kap i FAPT.

Projektplan FAPT.pdf

​Projektdeltagare

​Katja Almqvist​Länsstyrelsen i Västra Götaland
​Therese Edin​Länsstyrelsen i Västernorrland
​Patrik Karlsson​Länsstyrelsen i Skåne
​Isabell Larsson​Länsstyrelsen i Västerbotten
​Jill Lindstam​Länsstyrelsen i Östergötland
​Tanja Palmquist​Länsstyrelsen i Dalarna
​Elin Einarson Lindvall​Miljösamverkan Sverige