Att leva med BAT-slutsatser

Nu har projektet "Att leva med BAT-slutsatser" dragit igång. Vi har fokus på de parallella regelverk som verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter har att förhålla sig till.
Skorsten

De verksamheter med miljöbalkstillstånd som även är klassade som industriutsläppsverksamheter har nu att hantera parallella krav, dels BAT-slutsatser och dels miljöbalkstillståndet inklusive villkor. Utöver miljöbalkstillstånd och BAT-slutsatser omfattas verksamheterna även av förordningar med begränsningsvärden samt en rad föreskrifter.

De olika regelverken är inte synkroniserade med varandra.

I projektet ska vi försöka underlätta arbetet för tillsynsmyndigheterna. Här är det viktigt att vi även har med verksamhetsutövarnas perspektiv. Vi kommer att ta fram ett handläggarstöd med en tillsynsmetodik för tillsyn av industriutsläppsverksamheter med publicerade BAT-slutsatser.

Projektet pågår våren 2020 - sommaren 2021.

 

 

I projektgruppen ingår

Marianne Kängström, Länsstyrelsen i Stockholms län

Petra Martinsson, Länsstyrelsen i Örebro län

Hanna Modin, Länsstyrelsen i Skåne län

Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Sofie Palmquist, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Carina Lif, projektledare Miljösamverkan Sverige