Vattenförvaltning

Här hittar du grunderna om vattenförvaltning

​OBS! ARBETSMATERIAL

 

Vad ska finnas här?

Grundläggande info om Vattenförvaltning.

Hämta från redan befintliga texter och samla här. Länka till andra platser.

 

 

Det du behöver veta om VISS

Ekologisk och kemisk status

Miljögifter, lade tidigare pdf som egen undersida här.

Bedömningsgrunder

 

Länk till gamla handläggarstödet

 

Länk till Hav

 

 Blir det enklare eller bara ett annat sätt att skära innehållet? /C

 

 

 

Verktyg för bättre vatten

En skrift från Vattenmyndigheterna som ger kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten.

Verktyg för bättre vatten.