Tillsyn - goda exempel

Här har vi samlat goda exempel på hur du som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet kan inkludera MKN. Vi hoppas du kan få inspiration och hitta exempel på verktyg för hur du kan arbeta.

Det är lämpligt att tillsynsmyndigheten besöker verksamheten och informerar om vattenförvaltningen och MKN. Länsstyrelsen i Jönköpings län har mycket material kring detta.

OBS! 1 januari 2019 fick vi förändrad lagstiftning som gör att det är möjligt att ställa högre krav på verksamhetsutövare att redovisa sin påverkan av vattenmiljön på kvalitetsfaktornivå. Mer information finns här. Samtliga exempel i detta handläggarstöd är daterade innan 2019. De är fortfarande väl användbara, men tänk på att stämma av med de nya §§ i miljöbalken.

 

Tillsyn i ett samlat grepp

Här finns exempel hur det går att arbeta med tillsyn utifrån ett samlat grepp. Antingen från ett avrinningsområdespersepktiv alternativt bransch eller ämne.

Tillsyn i ett samlat grepp

 

Stöd i tillsynen

Letar du checklista eller mallar med koppling till MKN och tillsyn miljöfarlig verksamhet finns material här.

Stöd i tillsynen

 

Tillsynsprojekt med fokus på MKN

Länsstyrelsen i Jönköpings län bedriver en treårigt tillsynsprojekt, 2018-2020, med fokus på MKN vatten. Här finns mycket användbart material framtaget.

Tillsynsprojekt i Jönköpings län

 

 

 Verktyg för bättre vatten

En folder från Vattenmyndigheterna som ger dig kunskap om MKN. Reviderad 2019.

Verktyg för bättre vatten