Inventering

Arbete pågår med denna sida 

 

Ett viktigt led i tillsynsarbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten är att verksamheten har god kunskap om sina

  • kemikalier
  • processer
  • utsläppspunkter
  • diffusa utsläpp

För att uppnå den kunskapen krävs ofta en grundläggande inventering. Du hittar stöd för detta arbete här:

 

Inventera verksamhetens kemikalier och processer

 

 

Inventera verksamhetens utsläppspunkter och diffusa utsläpp

 

 Ill: Tillsynschemat fokus inventering

 

Tillsynsnschema, nästa steg är egenkontroll