MKN Vatten i tillsyn miljöfarlig verksamhet

Miljösamverkan Sverige startar hösten 2017 ett nytt projekt kring MKN vatten och tillsyn miljöfarig verksamhet.

Miljösamverkan Sverige genomförde 2011–2013 ett projekt om MKN vatten. Även Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med området.  Sedan dess har vi fått ett nytt Åtgärdsprogram 2016–2021 och nya miljökvalitetsnormer. Det har skett en förbättring av underlag och information i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Tillsynsmyndigheterna har nu mera erfarenhet av tillsyn av MKN och det finns ett behov av att arbeta mera systematiskt med MKN vatten i tillsynen av miljöfarliga verksamheter.

Projektplan MKN vatten i tillsyn.pdf

​Projektdeltagare

​Pia Almbring​Havs och vattenmyndigheten
​Karin de Beer​Länsstyrelsen i Värmlands län (till och med juni 2018)
​Gertrud Gybrant​Länsstyrelsen i Värmlands län
​Johanna Jellinek​Länsstyrelsen i Västra Götalands län
​Vibeke Lirås​Länsstyrelsen i Skåne län
​Carina Lif​Miljösamverkan Sverige