Miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) i tillsyn av miljöfarlig verksamheter. Området är omfattande och komplext och vi hoppas handläggarstödet kan komma till nytta.

 

Handläggarstödet är publicerat i februari 2020.

 

Målgrupp

Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp till dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Handläggarstödet går också bra att använda för verksamhetsutövare med intresse av att följa upp sin påverkan på normerna och för arbetet med att hitta de bästa åtgärderna för minskad påverkan på vattenkvaliteten.

 

Innehåll

Stödet omfattar påverkan på de normer som gäller för ytvatten. Normer inom skyddade områden och grundvatten omfattas ej. Stödet visar hur både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare kan ta sig an ett komplext område på ett systematiskt sätt.

 

Grundkunskap behövs

I handläggarstödet utgår vi från att du har kunskap om grunderna inom vattenförvaltning. Om du behöver uppdatera dina kunskaper finns  avsnittet "Grunder om MKN vatten"

 

Goda exempel

Sist i handläggarstödet, under rubriken "Tillsyn - goda exempel" har vi samlat en rad olika exempel på hur du kan arbeta med MKN vatten inom tillsynen. Länsstyrelsen i Jönköpings län driver ett intressant projekt 2018-2020.

 

 

 

 

  

 

 Tillsyn med fokus på MKN

Egeninitierat tillsynsprojekt

Här finns inspiration och konkreta verktyg för hur du genomför tillsyn av miljöfarlig verksamhet med fokus på MKN vatten.  

Här hittar du även en inspelning av webbinairet 31 mars 2020. 

 Webbinarie 5 mars 2020

​Projektgruppen presenterar handläggarstödet vid ett webbinarie 5 mars 2020.

Presentation

Inspelning del 1

  • Introduktion
  • Grunder om MKN
  • Inventering och egenkontroll
  • Egenkontroll i recipient

Inspelning del 2

  • Provtagningsguide
  • Granskning och bedömning
  • Goda exempel