Miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

OBS! ARBETE PÅGÅR MED DENNA WEBBPLATS. 

Utkast till intro:

 

Ett verktyg för tillsnsmyndigehterna i arbetet med tillsyn med koppling till miljökvalitetsnormerna för vatten.

 

Ny lagstiftning i januari 2019,

VU redovisa på kvalitetsfaktornivå

Tillsynsmyndigehten kontrollera och riskbedöma - på kvalitetsfaktornivå

Vi hoppas detta handläggarstöd kan underlätta arbetet för dig som tillsynsperson. Vattenförvaltning är ett komplext system där tillsynen har en viktig roll. Men den ärinte alltid så lätt att greppa för den enskilde inspektören/handläggaren.

Förutsätter viss baskunskap om vattenförvaltning, behöver du "läsa" in finns länk nedan.

Kom ihåg att varje länsstyrelse har ett beredningssekretariat som arbetar med vattenförvaltingen och som stötta dig i dessa frågor.

 

Så här är handläggarstödet uppbyggt:

 

 Tillsynsschema (obs! figuren ska bytas ut)

 Länkar till de olika delarna finner du här nedan. Det går också bra att navigera via vänstra kolumnen på sidan.

 

Länkarna nedan:

Tillsyn ska byta namn till "Goda exempel"?

Provtagning ska byta namn till "Utvärdering av utsläpp till ytvatten"

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Tillsyn MKN
Inspiration och tips hur du kan arbeta med MKN i tillsynen
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/tillsyn/Sidor/default.aspxNavigering på sidan
Inventering
Av verksamhetens
- kemikalier
- processer
- utsläpp
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/inventera/Sidor/default.aspxNavigering på sidan
Egenkontroll
Vid utsläppspunkten

I recipienten
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/egenkontroll/Sidor/default.aspxNavigering på sidan
Granskning
Hur du kan bedöma risken för effekter i vattenförekomster
Bedöm verksamhetens påverkanNavigering på sidan
Åtgärder
Hur du kan arbeta med åtgärder
ÅtgärderNavigering på sidan
Prövning
Nytt eller ändrat tillstånd
Omprövning av tillstånd
Återkallat tillstånd
PrövningNavigering på sidan
Provtagning
En guide kring provtagning
ProvtagningNavigering på sidan
Vattenförvaltninghttps://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/SiteCollectionImages/Projekt%20och%20rapporter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/MKN-vatten-mfv/Framh%C3%A4vda%20l%C3%A4nkar/vattenforvaltning-200.gif
Här finns information om grunderna i vattenförvaltning
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/Sidor/vattenforvaltning.aspxNavigering på sidan
Om projektethttps://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/SiteCollectionImages/Projekt%20och%20rapporter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/MKN-vatten-mfv/Framh%C3%A4vda%20l%C3%A4nkar/logga-200.gif
En presentation av projektet
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/Sidor/Om-projektet.aspxNavigering på sidan