Miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

OBS! ARBETE PÅGÅR MED DENNA WEBBPLATS. 

 

Handläggarstöd för tillsyn av miljökvalitetsnormer

Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp dig som arbetar med tillsyn av miljökvalitetsnormer (MKN) vatten i miljöfarlig verksamhet. Området är komplext och inte alltid så lätt att greppa. Vi har gjort ett handäggarstöd om hur du på ett systematiskt sätt kan kontrollera och bedöma verksamheters påverkan på vattenkvaliteten. Arbetet utgår från verksamhetsutövarens egenkontroll och redovisning av densamma. Stödet ska även lämna förslag på hur du kan tänka för att få till förbättringar och åtgärder och vad du kan kräva in vid tillsynen för att säkerställa vattenkvaliteten.

Vi har utgått från att du har en baskunskap när det gäller vattenförvaltning. Det är ett omfattande system och behöver du fräscha upp dina kunskaper hittar du grunderna här.  Kom ihåg att varje länsstyrelse har ett beredningssekretariat som arbetar med vattenförvaltingen och som kan stötta dig i dessa frågor. 

 

Tillsynsschema

Vi har byggt handäggarstödet utifrån detta tillsynsschema.  (Schemat ska layoutas och bli snyggare)

 

 Länkar till de olika delarna finner du här nedan. Det går också bra att navigera via det det grå fältet till vänster på sidan.

 

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Tillsyn MKN
Inspiration och tips hur du kan arbeta med MKN i tillsynen
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/tillsyn/Sidor/default.aspxNavigering på sidan
Inventering
Av verksamhetens
- kemikalier
- processer
- utsläpp
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/inventera/Sidor/default.aspxNavigering på sidan
Egenkontroll
Vid utsläppspunkten

I recipienten
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/egenkontroll/Sidor/default.aspxNavigering på sidan
Granskning
Hur du kan bedöma risken för effekter i vattenförekomster
Bedöm verksamhetens påverkanNavigering på sidan
Åtgärder
Hur du kan arbeta med åtgärder
ÅtgärderNavigering på sidan
Prövning
Nytt eller ändrat tillstånd
Omprövning av tillstånd
Återkallat tillstånd
PrövningNavigering på sidan
Provtagning
En guide kring provtagning
ProvtagningNavigering på sidan
Vattenförvaltninghttps://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/SiteCollectionImages/Projekt%20och%20rapporter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/MKN-vatten-mfv/Framh%C3%A4vda%20l%C3%A4nkar/vattenforvaltning-200.gif
Här finns information om grunderna i vattenförvaltning
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/Sidor/vattenforvaltning.aspxNavigering på sidan
Om projektethttps://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/SiteCollectionImages/Projekt%20och%20rapporter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/MKN-vatten-mfv/Framh%C3%A4vda%20l%C3%A4nkar/logga-200.gif
En presentation av projektet
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkansverige/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/Sidor/Om-projektet.aspxNavigering på sidan