MKN Vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd för tillsynsmyndigheterna när det gäller MKN vatten och tillsyn miljöfarlig verksamhet. Handläggarstödet lanseras i mars 2020.

 

Projektgruppsdeltagare

Stort tack till den uthålliga projektgruppen som har kämpat med detta handläggarstöd under lång tid i med- och motgångar.

​​Pia Almbring​​Havs- och vattenmyndigheten
​​Karin de Beer​​Länsstyrelsen i Värmlands län (till och med juni 2018)
​​Gertrud Gybrant​​Länsstyrelsen i Värmlands län
​​Johanna Jellinek​​Länsstyrelsen i Västra Götalands län
​​Vibeke Lirås​​Länsstyrelsen i Skåne län
​Carina Lif​Miljösamverkan Sverige

 

Samordning av nytt verktyg

Stort tack till Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län som samordnat arbetet med att sammanställa tabellen som visar kopplingen mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer.

 

Referensgrupp

Ett stort tack till vår referensgrupp som bidragit med värdefulla synpunkter.

Karin de Beer  

​​Länsstyrelsen i Värmlands län

​Katarina Carthew 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Ulrika Forsman​Länsstyrelsen i Värmlands län
​Katrin Herrlin SjöbergVattenmyndigheten
​​​Torunn Hofset

Naturvårdsverket

Annefrid Karlsson​Länsstyrelsen i Värmlands län

 

Projektplan MKN vatten i tillsyn miljöfarlig verksamhet

 

Miljösamverkan Sveriges styrgrupp har godkänt materialet vid styrgruppsmötet 31 jan 2019.