MKN Vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd för tillsynsmöjligheterna när det gäller MKN vatten.

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN-VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL. VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.

 

Projektdeltagare

​Pia Almbring​Havs och vattenmyndigheten
​Karin de Beer​Länsstyrelsen i Värmlands län (till och med juni 2018)
​Gertrud Gybrant​Länsstyrelsen i Värmlands län
​Johanna Jellinek​Länsstyrelsen i Västra Götalands län
​Vibeke Lirås​Länsstyrelsen i Skåne län
​Carina Lif

​Miljösamverkan Sverige

 

Referensgrupp

Ett stort tack till vår referensgrupp som bidraget med värdefulla synpunkter