Smartare vägledning

Syftet med projektet är att samla aktörer och utveckla vägledningsarbetet inom miljöbalkens sakområden. Detta för att få en effektiv och tillgänglig vägledning som ger relevant, likvärdigt och tillförlitligt stöd åt de myndigheter som arbetar med miljöbalken.

Slutrapport Smartare vägledning

 

​I flera utredningar har behovet av stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet lyfts fram. Samordningen av tillsynsvägledning mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna och miljösamverkan måste bli mer effektiv och anpassad till de operativa tillsynsmyndigheterna. Idag är det svårt att få en överblick över den vägledning som tas fram.

Genom projektet vill vi stimulera till fortsatt utveckling av vägledningsarbetet. Detta gör vi genom att ta fram ett eller flera förslag till hur ett modernt sätt att arbeta med vägledning kan se ut. Förslaget ska beskriva hur myndigheterna kan samverka mer effektivt inom vägledning och vilka branscher/områden som har behov av samlad vägledning.

Projektplan Smartare vägledning

Projektet startade hösten 2018 och pågår till hösten 2019.

Projektdeltagare

Christer Edvardsson, Stockholms stad

Jenny Jonsson, Naturvårdsverket

Tomas Waara, Naturvårdsverket

Monika Magnusson, Naturvårdsverket

Klas Köhler, Länssamordnare förorenade områden

Johan Hjerpe, Länsstyrelsen Dalarna

Martin Holm, Länsstyrelsen Västra Götaland

Emmelie Johannesson, Västerås kommun

Jasleen Afarin, Miljösamverkan Uppsala län

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Elin Einarson Lindvall, Miljösamverkan Sverige, projektledare