Miljöbedömningar

Miljösamverkan Sverige arrangerade ett webbinarium den 9 februari 2018 om de nya reglerna i 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar. Johanna Ersborg, miljöjurist, lotsade med säker hand drygt 450 länsstyrelsemedarbetare genom den nya lagstiftningen.

Vi har dokumenterat och publicerar inspelningar med mera från det uppskattade webbinariet här nedan.

Inspelningar och presentation

Del 1 Grundläggande kunskaper

Del 2 Fördjupning

Presentation från Johanna Ersborg

Sammanställning av frågor från webbinariet besvarade av Johanna Ersborg

 

Nya regler om miljöbedömningar - processer nu mer i fokus än miljökonsekvensbeskrivningar 

Sedan den 1 januari 2018 finns ett nytt 6 kapitel i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning som reglerar olika former av miljöbedömningar. Nu ska vi arbeta med miljöeffekter, strategiska och specifika miljöbedömningar, undersökningssamråd m.m. Men vad betyder allt detta egentligen i vårt vardagliga arbete och ska vi fortfarande prata om miljökonsekvensbeskrivningar? 

Vägledning från Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning som presenteras på deras webbsida. Ytterligare vägledningsinsatser planeras komma under 2018.

​Miljösamverkan Sveriges webbinarium

Vi fick ett fantastiskt gensvar på vårt erbjudande om webbinarium. Alla 21 länsstyrelser deltog. 35 sammanträdesrum var uppkopplade. Tillsammans med de som deltog på egen hand räknar vi att drygt 450 personer var med. Det är publikrekord för Miljösamverkan Sverige.

Vi vet att det finns fler som efterfrågar utbildningen. För att möta detta  publicerar vi inspelningarna från webbinariet här.

Frågor och önskemål om vägledning

Med så många deltagare överöstes vi av era mycket relevanta frågor och önskemål av olika slag. Vår ambition är att ta hand om dem på bästa sätt. Planen är att:

  • Vi sorterar frågorna i olika kategorier. Frågor som direkt kopplar till webbinariet besvarar Johanna Ersborg och vi publicerar frågor och svar här på vår hemsida.
  • Större och mer komplexa frågor som är svåra att besvara relativt kortfattat lämnar vi vidare till Naturvårdsverket.
  • Önskemål om ytterligare vägledning tar vi till Miljösamverkan Sveriges styrgrupp och till Naturvårdsverket.

​Innehåll i utbildningen

1.      Grundläggande kunskaper

Del ett är ett lite kortare pass som syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de nya reglerna i 6 kap. miljöbalken och passar väl för exempelvis handläggare och chefer som inte dagligdags stöter på miljöbedömningar eller miljökonsekvensbeskrivningar, men ändå vill hänga med i vad de nya reglerna och begreppen innebär. Utbildningen kommer att gå igenom grundläggande information om de nya reglerna och vad de innebär i det vardagliga arbetet.

2.      Fördjupning

För dig som mer i detalj vill lära dig vad en miljöbedömning är, vad reglerna säger – du som kanske dagligen bedömer ansökningar om tillstånd, dispenser, yttrar dig över ansökningar vid andra myndigheter eller domstol eller som handlägger 12:6-samråd – fortsätter utbildningen med en fördjupande del.  Vilka nya formkrav gäller för miljöbedömningar? Vad kan det innebära för länsstyrelsens fortsatta arbete etc.?  Det är nu du ska passa på att ställa alla dina frågor! 

3.      Avslutande diskussion och frågestund

Här ska vi försöka hinna svara på alla dina frågor och ge utrymme för diskussion. Vi kommer också att presentera öppna frågor och via Skype starta bikupediskussioner runt om i landet bakom skärmarna.