Tillsynsvägledning

I mitten av 2007 påbörjades ett projekt som arbetade med innehåll och former för den regionala tillsynsvägledningen.
Rapportomslag Regional tillsynsvägledning - planering och utveckling

Projektets syfte var att visa hur länsstyrelserna kan lägga upp den regionala tillsynsvägledningen, med fokus på stöd, råd och den samordnande rollen. Viktiga frågor för arbetet var hur länsstyrelserna ska förhålla sig till den centrala tillsynsvägledningen samt hur samverkan inom och mellan länsstyrelser kan förbättras.

Regional tillsynsvägledning - planering och utveckling

 

Projektet pågick 2007 till 2008 och är avslutat.

Projektdeltagare

Lena Göransson Modigh   Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige  
Jenny Jonsson   Länsstyrelsen Dalarnas län  
Anna-Carin Ohlsson   Länsstyrelsen Norbottens län  
Charlotta Ryd   Länsstyrelsen Gävleborg län  
Jutta Zeilon   Länsstyrelsen Stockholms län