Tillsynsutbildning i ny tappning

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en förstudie om hur en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn kan genomföras och vad den bör innehålla. Nu efterlyser vi dina synpunkter på förslaget.

 

Slutrapport

Nu, juni 2019, finns en slutrapport från projektet klar för synpunkter.

Du hittar rapporten här.

 

 

Lämna synpunkter

Vi tar gärna emot Dina synpunkter på förslaget. Nedan och i bilden finns länk till vår enkät.

Lämna synpunkter via denna länk senast 23 september 2019. 

Stort tack på förhand för din medverkan med synpunkter!

 

 

 

Du kan läsa mer om projektet i projektplanen.

Projektet startade hösten 2018 och pågår till hösten 2019.

Här ser du förslag på innehåll i de olika delarna i utbildningen.