Tillsynsutbildning i ny tappning

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en förstudie om hur en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn kan genomföras och vad den bör innehålla.

Slutrapport

Nu är förstudien klar. 

Du hittar rapporten här.

 

 

Du kan läsa mer om projektet i projektplanen.

Här ser du förslag på innehåll i de olika delarna i utbildningen.