Tillsynsutbildning i ny tappning

Miljösamverkan Sverige jobbar just nu med att göra en förstudie om hur en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn ska kunna genomföras och vad den ska innehålla. Nedan ser du förslag på innehåll i de olika delarna i utbildningen.

Vad vill du att utbildningen ska innehålla under de olika punkterna? Saknar du något? (Klicka på bilderna nedan för att få större bilder.) 

Lämna dina synpunkter HÄR.

Du kan läsa mer om projektet i projektplanen HÄR.

Projektet startade hösten 2018 och pågår till hösten 2019.