Optimal tillsynsplan

Syftet med projektet Optimal tillsynsplan var att komma tillrätta med brister i länsstyrelsernas tillsynsplanering.
Rapportomslag Optimal tillsynsplan

I maj 2009 visade Naturvårdsverket i en utvärdering av tillsynsplanernas styrande roll att det fanns ett antal brister, bland annat att planerna har låg status som styrverktyg och att det finns bister i den systematiska planeringen och uppföljningen. 

Grunden för projekt Optimal tillsynsplanering var att tillsynsplaneringen ska vara ett redskap för att underlätta och förbättra genomförandet av den operativa tillsynen inom hela miljöbalkens område.

Målet med projektet var att göra en enkel rubrikmall, vilket innebär ett skelett till tillsynsplan med rubriker och förklarande text. Vidare var målet att alla länsstyrelser använder mallen. Mallen inkluderar hela miljöbalkstillsynen och är uppföljningsbar både i kostnad och effekt. För närmare beskrivning, se projektplanen till höger.

Optimal tillsynsplan - slutrapport

Projektet pågick från mars 2010 till april 2011 och är avslutat. 

Projektdeltagare

Anders Adolfson   Länsstyrelsen Västmanlands län  
Lena af Geijerstam Unger   Länsstyrelsen Västernorrlands län  
Therese Byström   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige  
Berit Lundberg   Länsstyrelsen Jönköpings län  
Mauritz Sandholm   Länsstyrelsen Hallands län  
Amelie Åkesson   Länsstyrelsen Skåne län