Kartläggning och utveckling av befintliga handläggarnätverk

Inom länsstyrelserna finns ett antal olika handläggarnätverk – inom miljöbalkens område - med varierande aktivitetsnivå.  Det är svårt att känna till nätverkens aktiviteter, de sprids främst via sändlistor.

Projektets syfte är att få överblick av

  • existerande nätverk (sändlistor) inom miljöbalkens områden
  • vilka nätverk som är aktiva
  • de handläggarträffar som arrangeras samt kartlägga aktiviteter bakåt i tiden
  • vilka samarbeten som finns mellan nätverk och centrala verk
  • intresset inom nätverken för att utveckla arbetssättet, t ex att avveckla nuvarande sändlistor och utveckla intranätets möjligheter.  

Syftet är också att sprida information om nätverkens existens och verksamhet till nytta för såväl nyanställda handläggare som chefer samt att hitta behov av eventuellt nya nätverk.

Projektet beskrivs mer ingående i projektplanen nedan.

Projektplan Kartläggning och utveckling av befintliga handläggarnätverk.pdf

 

Projektdeltagare 

Carina Lif    Miljösamverkan Sverige 
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige