Vattenförvaltning och kemikalier

I april 2008 startades ett projekt om vattenförvaltning och kemikalier med syfte att få igång en kommunikation vid länsstyrelserna om vatten- och kemikaliefrågor.

Ett annat syfte med projektet var att använda vattenförvaltningen för att lyfta det behov som finns att ändra sättet att arbeta med kemikaliefrågor. Projektgruppen tog fram ett underlag om utvecklingsmöjligheter i kemikaliearbetet och anordnade seminarier för personal vid länsstyrelserna. Material från seminarierna går att få ta del av genom att mejla miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Vattenförvaltning och kemkalier - slutredovisning

Projektet avslutas i april 2009.

 

Projektdeltagare       

Gudrun Bremle   Länsstyrelsen Jönköpings län 
Martin Fransson   Länsstyrelsen Jönköpings län 
Jolanta Green    Länsstyrelsen Skåne län
Ingela Höök    Miljösamverkan Sverige 
Carina Lif   Länsstyrelsen Gävleborgs län 
Elisabeth Lindqvist   Länsstyrelsen Västra Götalands län