Reach i tillsynen

Ett samverkansprojekt kring kemikalietillsyn. Projektet skulle bidra till att öka kunskapen om Reach hos företag och tillsynsmyndigheter samt se till att reglerna i Reach följs.

Reach är en förordning som har införts i svensk lagstiftning och länsstyrelserna ska i vissa delar kontrollera att den efterlevs. I Sverige delas tillsynsansvaret för kemiska produkter och varor mellan Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna.

Projektet beskrivs mer ingående i projektplanen nedan.

Projektplan Reach i tillsynen

Projektet är avslutat.

Projektdeltagare

Sara Edlund Fredholm   Länsstyrelsen Skåne län  
Roger Larsson    Länsstyrelsen Norrbottens län  
Carina Lif    Miljösamverkan Sverige  
Henrik Lind   Länsstyrelsen Gävleborgs län  
Elisabeth Lindqvist   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Cecilia Niklasson   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Sara Villner   Länsstyrelsen Stockholms län