Länsstyrelserna och skyddet för människors hälsa

Projektet Länsstyrelserna och skyddet för människors hälsa har haft två syften; dels att tydliggöra hur länsstyrelserna bidrar till skydd av människors hälsa, dels att utveckla länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning inom området miljöhälsa.

Projektets långsiktiga mål har varit att

  • länsstyrelserna ska stärka skyddet av människors hälsa i den operativa tillsynen
  • länsstyrelsernas tillsynsvägledning inom miljöhälsoområdet utvecklas
  • länsstyrelserna och Socialstyrelsen samordnar den tillsynsvägledning som ges.

Projektet har tagit fram ett kunskapsunderlag som länsstyrelserna kan använda i tillsynen och tillsynsvägledningen med syfte att minska den miljörelaterade ohälsan. Vidare har projektet gett förslag till utveckling inom tillsynsvägledningens alla områden; rådgivning, information och liknande verksamhet, samordning, uppföljning och utvärdering.

Projektet pågick från september 2010 till januari 2012 och är avslutat.

Projektdeltagare

Anna-Karin Bilén    Länsstyrelsen i Blekinge län  
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige  
Anna Lindholm    Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Gudrun Törnström     Länsstyrelsen i Västra Götalands län