Hälsoskydd handläggarträff

Projektet har syftat till att skapa möjlighet till kontakt mellan länsstyrelsemedarbetare som arbetar med tillsynsvägledning inom hälsoskydd och stärka dem i deras yrkesroll. På sikt kan det ge förutsättningar att utveckla tillsynsvägledningen och öka samsynen kring tillsynsvägledning hälsoskydd.

Länsstyrelserna arbetar i regel i mycket begränsad utsträckning med hälsoskyddsfrågor. Socialstyrelsen arrangerar en årlig dag för länsstyrelsens tillsynsvägledningsansvariga i hälsoskyddsfrågor. Inför verksamhetsplaneringen för 2013 kom förslag från Länsstyrelsen Gävleborg att Miljösamverkan Sverige skulle ordna ytterligare en dags handläggarträff i anknytning till Socialstyrelsens.

En förhoppning är att projektet ska skapa förutsättningar att utveckla tillsynsvägledningen och öka samsynen kring tillsynsvägledning hälsoskydd även på sikt.

Projektet beskrivs mer ingående i projektplanen nedan.

Projektplan Hälsoskydd handläggarträff

Projektet är avslutat.

Projektdeltagare

Carina Lif    Miljösamverkan Sverige 
Natalii Back    Länsstyrelsen i Stockholms län  
Malin Lidow Heneryd    Länsstyrelsen i Gävleborgs län  
Katja Sällström    Länsstyrelsen i Örebro län  
Linda Tollemark    Länsstyrelsen i Östergötlands län