Tillsynsstrategi energi

Rapportomslag

Projektgruppen har under 2014-2015 tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn som länsstyrelserna, men även andra tillsynsmyndigheter, kan använda. Projektet har delfinansierats av LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. Under 2015 kommer projektgruppen att stödja de länsstyrelser som väljer att arbeta med energitillsyn. För detta ändamål har en länsstyrelsegemensam samarbetsyta tagits fram som finns på Grupparbetsplatsen, se länk till vänster på denna sida.      

Handläggarstödet består av en huvudrapport med fem bilagor. Huvudrapporten i sin helhet samt bilagorna, i redigerbart Wordformat, finns att ta del av till höger på denna sida. Här finns även ett webbinarium utlagt som spelades in den 6 oktober 2015. 

Projektdeltagare 

Anders Adolfson Länsstyrelsen Dalarna 
Ann-Sofie Fröberg Länsstyrelsen Blekinge
Niklas Hansson Länsstyrelsen Skåne
Torbjörn Holmgren Länsstyrelsen Gävleborg
Per Andersson Naturvårdsverket
Martina Berg Energimyndigheten
Ingela Höök Miljösamverkan Sverige