Tillsynsstrategi energi

Rapportomslag

Projektgruppen har under 2014-2015 tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn som länsstyrelserna, men även andra tillsynsmyndigheter, kan använda. Projektet har delfinansierats av LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning.     

Handläggarstödet består av en huvudrapport med fem bilagor. Huvudrapporten i sin helhet samt bilagorna, i redigerbart Wordformat, finns att ta del av till höger på denna sida. Här finns även den presentation som visades vid ett webbinarium den 6 oktober 2015.

Projektdeltagare 

Anders Adolfson Länsstyrelsen Dalarna 
Ann-Sofie Fröberg Länsstyrelsen Blekinge
Niklas Hansson Länsstyrelsen Skåne
Torbjörn Holmgren Länsstyrelsen Gävleborg
Per Andersson Naturvårdsverket
Martina Berg Energimyndigheten
Ingela Höök Miljösamverkan Sverige