Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat problem med provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsanläggningar. Det finns även brister i vägledningen för hur tillsynen ska bedrivas och verksamhetsutövarna har i vissa fall bristfällig kunskap. Detta får stora konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter.

Projektet syftar till att

  • öka kvaliteten på provtagningen och flödesmätningen vid avloppsreningsanläggningar så att rättvisande resultat kan redovisas,
  • höja kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna samt
  • uppnå en effektivare tillsyn med bättre kvalitet.

I projektet ska ett handläggarstöd tas fram och en tillsynskampanj genomföras.

Projektet startade i maj 2019 kommer att pågå till och med januari 2021. Projekttiden har förlängts med anledning av pandemin. Projektplanen nedan är uppdaterad.

Projektplan Provtagning och flödesmätning vid ARV.pdf 

 

Tillsynskampanjen förlängs till och med november

Vi har efter sommaren nåtts av besked att en del tillsynsmyndigheter behöver längre tid på sig för att planera och genomföra sitt arbete efter vårens till stor del inställda tillsyn. Vi har därför bestämt oss för att förlänga tillsynskampanjen till och med vecka 48. Enligt den ursprungliga planen skulle kampanjen ha avslutats i mitten av april. Därefter förlängdes kampanjen till mitten av oktober. 

Vi hoppas att denna ytterligare förlängning gör att mer tillsyn kan utföras inom kampanjens ram. Materialet vi tagit fram som stöd för tillsynen går dessutom bra att använda även efter att kampanjen avslutats för de tillsynsmyndigheter som så önskar.

Vi kommer fortsatt att svara på frågor ni har om kampanjen via e-post på adressen tillsynskampanj@lansstyrelsen.se och med jämna mellanrum uppdatera FAQ - Vanliga frågor till höger på denna sida.

Vi önskar få in svar på vår enkät senast vecka 49. Den har skickats ut genom ett digitalt enkätverktyg till alla som anmält sig.  

 

Anmälda till tillsynskampanjen

Under hösten 2019 fram till årsskiftet har vi samlat in anmälningar till vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk som pågår vecka 8-48 år 2020.

Totalt har 125 personer vid 90 tillsynsmyndigheter anmält sig till kampanjen. De 90 tillsynsmyndigheterna representerar i sin tur 14 länsstyrelser och 100 kommuner.

Vi är är väldigt glada för den goda uppslutningen och inledde kampanjen med ett webbinarium den 4 februari dit alla som anmält sig fick en inbjudan. Vi spelade även in webbinariet och det går nu att ta del av i efterhand via utlagd länk här hemsidan.

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar med tillsynskampanjen nås vi via e-post på adressen tillsynskampanj@lansstyrelsen.se

​Projektdeltagare

​Anders Brännström​Länsstyrelsen Kronoberg
​Henrik Eidestedt​Länsstyrelsen Västmanland
​Andreas Ekberg​Länsstyrelsen Dalarna
Eva Griphammar Westberg​Länsstyrelsen Västra Götaland
Gunbritt Nilsson​Länsstyrelsen Jämtland
​Hans Sandberg​Länsstyrelsen Västerbotten
​Anna Myhr​Naturvårdsverket
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[5]‬

Vi kommer att följa upp tillsynskampanjen genom en enkät där vi ställer ett antal frågor till er som deltagit. De skickas till er som varit med via ett digitalt enkätverktyg efter att kampanjen avlutats.

Här är frågorna vi kommer att ställa:

Uppföljning av tillsynskampanjen Provtagning och flödesmätning vid reningsverk.pdf

 Content Editor ‭[4]‬

​I excelfilen nedan svarar vi på frågor vi får in under tillsynskampanjen. Vi uppdaterar filen regelbundet så håll utkik!

FAQ 2020-09-03.xlsx

Ställ dina frågor genom att mejla tillsynskampanj@lansstyrelsen.se