Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat problem med provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsanläggningar. Det finns även brister i vägledningen för hur tillsynen ska bedrivas och verksamhetsutövarna har i vissa fall bristfällig kunskap. Detta får stora konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter.

Projektet syftar till att

  • öka kvaliteten på provtagningen och flödesmätningen vid avloppsreningsanläggningar så att rättvisande resultat kan redovisas,
  • höja kvaliteten och kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheterna samt hos verksamhetsutövarna samt
  • uppnå en effektivare tillsyn med bättre kvalitet.

I projektet ska ett handläggarstöd tas fram och en tillsynskampanj genomföras.

Projektet startade i maj 2019 kommer att pågå till och med juni 2020.

Projektplan Provtagning och flödesmätning vid ARV.pdf 

 

Kommande tillsynskampanj

Vi bjuder in till tillsynskampanj med fokus på provtagning och flödesmätning. Kampanjen riktar sig till tillsynspersonal på länsstyrelserna och kommunerna med tillsyn på tillståndspliktiga avloppsreningsverk.

Detta är en första blänkare om kampanjen för att underlätta planeringen. Det kommer att vara möjligt att anmäla sig till tillsynskampanjen från och med mitten av oktober månad 2019. Länk till anmälningsformulär läggs då ut på denna sida. Kampanjen genomförs vecka 8 - 16 år 2020.  

Blänkare tillsynskampanj.pdf

 

Anmälan till tillsynskampanjen

Anmäl dig till tillsynskampanjen här

Under hösten 2019 fram till årsskiftet samlar vi in anmälningar till vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk som pågår vecka 8-16 år 2020. Detta gör vi för att få en uppfattning om vilka tillsynsmyndigheter och inspektörer som tänker vara med. Om ni är flera inspektörer vid en och samma tillsynsmyndighet som kommer att vara med i tillsynskampanjen behöver därför var och en fylla i en anmälan. OBS Kampanjen är inriktad på tillsyn vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk.

Vi som arbetar med tillsynskampanjen kommer att skicka ut information till alla som anmält sig längre fram och senast i början av nästa år. Om du redan nu vill kontakta oss nås vi via e-post på adressen tillsynskampanj@lansstyrelsen.se

 

​Projektdeltagare

​Lovisa Ahlsten​Länsstyrelsen Skåne
​Anders Brännström​Länsstyrelsen Kronoberg
​Henrik Eidestedt​Länsstyrelsen Västmanland
​Andreas Ekberg​Länsstyrelsen Dalarna
Eva Griphammar Westberg​Länsstyrelsen Västra Götaland
Gunbritt Nilsson​Länsstyrelsen Jämtland
​Anna Maria Sundin​Naturvårdsverket
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige