Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat problem med provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsanläggningar. Det finns även brister i vägledningen för hur tillsynen ska bedrivas. Verksamhetsutövarna har i vissa fall också bristfällig kunskap. Detta får stora konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter.

Projektet syftar till att

  • öka kvaliteten på provtagningen och flödesmätningen vid avloppsreningsanläggningar så att rättvisande resultat kan redovisas,
  • höja kvaliteten och kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheterna samt hos verksamhetsutövarna samt
  • uppnå en effektivare tillsyn med bättre kvalitet.

I projektet ska ett handläggarstöd tas fram och en tillsynskampanj genomföras.

Projektet startar i maj 2019.

Projektförslag Provtagning och flödesmätning på ARV 

​Projektdeltagare

​Lovisa Ahlsten​Länsstyrelsen Skåne
​Anders Brännström​Länsstyrelsen Kronoberg
​Henrik Eidestedt​Länsstyrelsen Västmanland
​Andreas Ekberg​Länsstyrelsen Dalarna
Eva Griphammar Westberg​Länsstyrelsen Västra Götaland
Gunbritt Nilsson​Länsstyrelsen Jämtland
​Jenny Nordvoll​Länsstyrelsen Västerbotten
​Anna Maria Sundin​Naturvårdsverket
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige