Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat problem med provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsanläggningar. Det finns även brister i vägledningen för hur tillsynen ska bedrivas och verksamhetsutövarna har i vissa fall bristfällig kunskap. Detta får stora konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter.

Projektet syftar till att

  • öka kvaliteten på provtagningen och flödesmätningen vid avloppsreningsanläggningar så att rättvisande resultat kan redovisas,
  • höja kvaliteten och kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheterna samt hos verksamhetsutövarna samt
  • uppnå en effektivare tillsyn med bättre kvalitet.

I projektet ska ett handläggarstöd tas fram och en tillsynskampanj genomföras.

Projektet startade i maj 2019 kommer att pågå till och med juni 2020.

Projektförslag Provtagning och flödesmätning på ARV 

 

Kommande tillsynskampanj

Vi bjuder nu in till tillsynskampanj med fokus på provtagning och flödesmätning. Kampanjen riktar sig till tillsynspersonal på länsstyrelserna och kommunerna med tillsyn på tillståndspliktiga avloppsreningsverk.

Detta är en första blänkare om kampanjen för att underlätta er planering. En formell inbjudan kommer att skickas ut under hösten med möjlighet att anmäla sig. Kampanjen genomförs vecka 8 - 16 år 2020. Läs mer i filen nedan. 

Blänkare tillsynskampanj 

 

​Projektdeltagare

​Lovisa Ahlsten​Länsstyrelsen Skåne
​Anders Brännström​Länsstyrelsen Kronoberg
​Henrik Eidestedt​Länsstyrelsen Västmanland
​Andreas Ekberg​Länsstyrelsen Dalarna
Eva Griphammar Westberg​Länsstyrelsen Västra Götaland
Gunbritt Nilsson​Länsstyrelsen Jämtland
​Jenny Nordvoll​Länsstyrelsen Västerbotten
​Anna Maria Sundin​Naturvårdsverket
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige