Händelsestyrda projekt

Miljösamverkan Sverige vill fånga upp dina bra förslag på mindre, avgränsade projekt. Förslagslådan för det vi kallar "händelsestyrda projekt" är öppen.

Händelsestyrda projekt     

Välkommen att lämna förslag till ett nytt händelsestyrt projekt hos Miljösamverkan Sverige. Det går bara att lämna ett förslag per tillfälle. Har du flera förslag, öppna länken på nytt och fortsätt med nästa. Det är möjligt att bifoga filer, max 40 MB per användare.

Denna förslagslåda är ständigt öppen.

Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna. Vi finns på:
miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se
 

  

Vad är ett händelsestyrt projekt?

Det händer då och då att en specifik fråga plötsligt blir aktuell. Den berör fler än några få länsstyrelser och kommer troligen att vara aktuell under en längre period. Frågan förväntas medföra mycket arbete för de berörda länsstyrelserna och ett "händelsestyrt projekt" skulle effektivisera arbetet samt minska den totala arbetsbelastningen.

Ett händelsestyrt projekt hos Miljösamverkan Sverige kännetecknas av att:

- ingen annan aktör i tillräcklig omfattning tar ansvar för den information, vägledning och/eller samordning som efterfrågas
- det är mindre omfattande än ett traditionellt MSS-projekt
- arbetet görs av projektledare, referensgrupp och eventuell konsult

 

Vem beslutar om projektet ska genomföras eller ej?

De förslag som kommer in hanteras av vår styrgrupp. I samband med detta stämmer vi av med länsstyrelsernas strategiska chefsgrupper och eventuell berörd central myndighet. Styrgruppen beslutar löpande om händelsestyrda projekt ska genomföras eller ej. Här har vi en kortare framförhållning och en snabbare process än vad som gäller de projekt som ingår i vår verksamhetsplan för respektive år.