Tillsynskampanj avloppsreningsverk

Vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk har förlängts och pågår vecka 8-48, det vill säga till och med november 2020.  

Läs mer om tillsynskampanjen HÄR