Tillsynskampanj avloppsreningsverk

Vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk pågår under tiden 17 februari-17 april. 

Läs mer om tillsynskampanjen HÄR