Webbinarium om invasiva arter

Ett nytt handläggarstöd och utbildningsmaterial för länsstyrelsernas handläggare presenteras. Föredragshållare från Naturvårdsverket, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Mårdhundsprojektet m.fl.

​Webbinariet riktar sig i första hand till anställda vid länsstyrelserna. Vi har styrt om det tidigare inplanerade seminariet i Stockholm till ett webbinarium med anledning av den pågående pandemin. 

Program och anmälan hittar du på på IAS-projektets sida 

Här finns också ett antal förinspelade föreläsningar utlagda som du förväntas ta del av inför webbinariet.