Webbinarium om invasiva arter

Ett nytt handläggarstöd och utbildningsmaterial för länsstyrelsernas handläggare presenteras. Föredragshållare från Naturvårdsverket, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Mårdhundsprojektet m.fl.

​Webbinariet riktar sig i första hand till anställda vid länsstyrelserna. Vi har styrt om det tidigare inplanerade seminariet i Stockholm till ett webbinarirum med anledning av Corona. Mer information kommer att läggas ut efterhand på denna sida.