Seminarium om invasiva arter

Det nya handläggarstödet och utbildningsmaterialet presenteras. Föredragshållare från Naturvårdsverket, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Mårdhundsprojektet m.fl.

Plats: Stockholm. Mer information kommer inom kort.