Egenkontroll

På vilket sätt påverkas egenkontrollen när en industriutsläppsverksamhet får offentliggjorda BAT-slutsatser?
ill. M. Hernebring

Översyn av egenkontrollen behövs

Industriutsläppsverksamheter har i regel ett kontrollprogram alternativt en sammanställning av egenkontrollen. När verksamheten får offenliggjorda BAT-slutsatser är det lämpligt att verksamhetsutövaren gör en översyn av kontrollprogrammet i dialog med tillsynsmyndigheten.

Här finns mera att läsa.

I början av 2016 publicerade Naturvårdsverket ett generellt vägledningsdokument om industriutsläppsbestämmelserna. Naturvårdsverkets webbsidor om industriutsläppsbestämmelserna uppdateras återkommande.