Information om projektet

Miljösamverkan Sveriges projekt "IED-tillsyn av industriutsläppsverksamheter" är ett försök att bidra till samsyn mellan tillsynsmyndigheter och därmed få ett effektivare tillsynsarbete.

Samsyn

Syftet med projektet är att ta fram ett handläggarstöd som kan bidra till att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter. Det är anpassat till såväl länsstyrelser som kommuner. Vi har utgått från att de som arbetar med tillsyn av industriutsläppsverksamheter har grundkunskaper i frågan.

Konkret handläggarstöd

Ett av projektets mål är ta fram och tillgängliggöra konkret material till stöd för inspektören/handläggaren i tillsynsarbetet. De dokument vi arbetat fram hittar du på denna webbsida.

Nationellt nätverk

Under projektets arbete har ett IED-handläggarnätverk för länsstyrelser och centrala myndigheter byggts upp. Alla länsstyrelser har representanter i nätverket och de ansvarar för att vara en länk till det egna länets kommuner.

Tanken är att nätverket ska fortsätta vara aktivt när projektet avslutas. Nätverket fyller en viktig funktion för att få samsyn. 

 

 

Ett stort tack!

Vi vill tacka för ett gott samarbete med Naturvårdsverket. Projektet initierades av Naturvårdsverket och handläggarstödet är ett komplement till Naturvårdsverkets vägledning.

Ett stort tack skickar vi också till den engagerade referensgruppen som bidragit med många kloka synpunkter.

Margareta Hernebring har gjort bilden över en industriutsläppsverksamhet.

Dietmar Design har hjälpt oss med illustrationerna.

Innehållet i handläggarstödet har granskats av Miljönätverket (länsstyrelsernas chefsnätverk).

Arbetet påbörjades våren 2014 och och avslutas i april 2015.

ill. M Hernebring

Välkommen på webbinarier i april. Vi presenterar handläggarstödet och guidar runt på webbsidan. Anmälan krävs. Du hittar inbjudan och anmälan via länk i rubriken ovan.

 Projektgruppen

Projektgruppen

Projektgruppen bestod av

(nedre rad) Sandra Nordlander, Länsstyrelsen Västerbotten

Izabela Tyrka, Länsstyrelsen Stockholm

Li Sundberg, Länsstyrelsen Jönköping

(övre rad) Sören Thor, Länsstyrelsen Västernorrland

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Elisabeth Dimming, Länsstyrelsen Västra Götaland

 Referensgrupp

Lena Abrahamsson, Scania

Kristina Appleby, Tenkniska verken i Linköping AB

Martina Beg, Energimyndigheten

Eva Blixt, Jernkontoret

Maria Enroth, Hallsta pappersbruk

Johannnes Eskilsson, Jordbruksverket

Thomas Forsberg, SKL

Mats Lindgren, Sweco

Henrik Lindstål, Tekniska verken i Linköping AB

Lars-Gunanr Sjölund, Sandvik AB

Sven-Inge Svensson, Kommunala Miljöchefer