Alla miljösamverkan

Utöver Miljösamverkan Sverige finns det flera regionala samverkansorgan. På vår gemensamma webbplats hittar du information om alla miljösamverkan i landet.

Miljösamverkan är ett antal projektsamarbeten med syfte att effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Samverkan finns regionalt och nationellt.