Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Målet är att samarbetet ska

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning 
  • Stödja länsstyrelserna i deras roll som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

 

Styrdokument

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2020-2022

Verksamhetsberättelse 2018

  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Youtube

 Content Editor ‭[3]‬

Miljösamverkan Sverige anordnar en nationell tillsynskampanj v 8-16 2020.

Här kan du läsa mer om kampanjen. 

 Content Editor ‭[2]‬

Här hittar du den modell som länsstyrelserna ska använda vid sin redovisning enligt FAPT kap 10 § 4 till Naturvårdsverket februari 2020.

 Content Editor ‭[1]‬

​Välkommen att lämna förslag till ett nytt händelsestyrt projekt. Läs mer om vad vi menar, hur det går till, samt lämna ditt förslag via denna länk.

 Huvudmän

Deltagare