Tillsyn industriutsläppsverksamheter

Industriutsläppsverksamheter

 

 

 

Handläggarstödet publicerades 2015 och reviderades i vissa delar 2017.

 

Handläggarstöd

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd. Vi hoppas bidra till att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter. Handläggarstödet är anpassat till såväl kommuner som länsstyrelser.

Bilden ovan illustrerar de olika delarna av handläggarstödet. Du går vidare till respektive del via länkarna i bilden alternativt i det grå fältet här ovan till vänster

Vi har haft fokus på de arbetsuppgifter som, i och med industriutsläppsbestämmelserna, tillkommit för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheterna. Handläggarstödet kompletterar Naturvårdsverkets vägledning.

Handläggarstödet uppdaterades våren 2017 med avseende på ändringar i Miljötillsynsförordningen 2016 och krav på tillsynsprogram.

 

Webbinarium

Här hittar du en inspelning av det webbinarium vi sände i mars 2015. Syftet med webbinariet var att presentera handläggarstödet för tillsynsmyndigheterna.

ill M Hernebring 

 

Grundläggande information om industriutsläppslagstiftningen (IED) finns hos Naturvårdsverket.

 BAT-slutsatser och miljöbalken

Tänk på att BAT-slutsatserna gäller parallellt med villkoren som fastställs i en tillståndsprövning.

Verksamhetsutövaren måste alltså följa både villkoren i sitt tillstånd och de krav som följer av industriutsläppsförordningen.

BAT-slutsatserna med utsläppsvärden gäller bara vid normal drift. De säger alltså inget om vilken total miljöpåverkan som kan tillåtas. Det gör däremot villkoren i tillståndet.

Läs mera i Naturvårdsverkets vägledningar.

I början av 2016 publicerade Naturvårdsverket ett generellt vägledningsdokument om industriutsläppsbestämmelserna. Naturvårdsverkets webbsidor om industriutsläppsbestämmelserna uppdateras återkommande.